ვიწყებთ სტუდენტების მიღებას ტურიზმის და სასტუმრო მენეჯმენტის სპეციალობებზე