ჩვენ შესახებ

ქართულ საგანმანათლებლო კოლეჯში სწავლა მიმდინარეობს ორ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

  • სასტუმროს მენეჯმენტი
  • ტურიზმის მენეჯმენტი

მიღება სრულდება წელიწადში ორჯერ, სექტემბერში და მარტში. სწავლის სრული კურსის (თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის) ღირებულება შეადგენს 1200 ლარს წელიწადში.

სტუდენტს აქვს საშუალება აირჩიოს სრული კურსი და შესაბამისად გადაიხდის 1200 ლარს ერთ კურსზე. თუ სტუდენტი აირჩევს მხოლოდ თეორიულ ნაწილს გადაიხდის 600 ლარს. თუ სტუდენტი აირჩევს მხოლოდ პრაქტიკულ ნაწილს გადაიხდის 600 ლარს.

სწავლა არის სამსაფეხურიანი. საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა ხორციელდება ონლაინ რეჟიმში სტუდენტზე მორგებული დროის გრაფიკით.

სამი საფეხურის გავლის შემდეგ სტუდენტი მიიღებს ორენოვან სერთიფიკატს.

ტელეფონი: 599171118